Við viljum

  • Bæta aðgengi, stytta biðtíma
  • Stuðla að snemmbæru inngripi og greiningu sem dregur úr tímalengd veikinda
  • Draga úr kostnaði starfsmanna og atvinnurekanda vegna vinnutaps tengt veikindum eða minniháttar vinnuslysum
  • Vísa á viðeigandi sérhæfða heilbrigðisþjónustu þegar við á og tryggja þannig bestu mögulegu þjónustu sem völ er á

Verð á dagtíma

5.200 kr