Gjaldskrá

Velferðarráðuneytið hefur með “Reglugerð um heilbrigðisþjónustu við þá sem ekki eru sjúkratryggðir samkvæmt lögum um sjúkratryggingar og greiðslur þeirra fyrir heilbrigðisþjónustuna” sem gekk í gildi 25. janúar 2017, ákveðið eftirfarandi greiðslur þeirra fyrir þjónustu heilsugæslunnar.

 

Gjaldskrá fyrir sjúkratryggða

Koma á heilsugæslustöð til lækna, hjúkrunarfræðinga og sjúkraþjálfara á dagvinnutíma, kl. 8:00 – 16:00,
almennt gjald 1.200 kr.
aldraðir og öryrkjar 600 kr.

Koma á heilsugæslustöð til lækna, hjúkrunarfræðinga og sjúkraþjálfara utan dagvinnutíma,
almennt gjald 3.100 kr.
aldraðir og öryrkjar 1.500 kr.

Vitjun læknis á dagvinnutíma, kl. 8:00 – 16:00,
almennt gjald 3.400 kr.
aldraðir og öryrkjar 1.700 kr.

Vitjun læknis utan dagvinnutíma,
almennt gjald 4.500 kr.
aldraðir og öryrkjar 2.200 kr.

Börn undir 18 ára aldri, börn með umönnunarkort og þeir sem koma vegna mæðraverndar greiða ekki.

Rannsóknir og greiningar

Rannsókn með beiðni til rannsóknarstofu,
almennt gjald 2.500 kr.
aldraðir og öryrkjar 1.650 kr.

Krabbameinsleit,
almennt gjald 4.400 kr.
aldraðir og öryrkjar 2.200 kr.

Önnur þjónusta
Auk komugjalda skulu sjúkratryggðir 18 ára og eldri, aldraðir og öryrkjar greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:
Þungunarpróf, 150 kr.
Streptokokkarannsóknir, 300 kr.
Lyfjaleit í þvagi, 800 kr.
CRP (C-reaktíft prótein), 1.100 kr.
HbA1c (glýkósýlerað hemóglóbín), 2.100 kr.
Berklapróf (Mantoux), kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Lykkja (T), 6.000 kr.
Hormónalykkja, kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Ofnæmispróf (prick húðpróf), kostnaðarverð/innkaupsverð. sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Pokar vegna blóðaftöppunar, 1.159 kr.

Námskeið

Námskeið fyrir verðandi foreldra:
Námskeið um undirbúning fæðingar, 10.200 kr, fyrir báða foreldra/par
Námskeið fyrir verðandi tvíburaforeldra, 10.200 kr. fyrir báða foreldra/par
Fræðsla um brjóstagjöf, 5.600 kr. fyrir par, 2.800 kr. fyrir einstakling
Heilsan mín – meðgangan: heilsunámskeið fyrir barnshafandi konur í yfirvigt. 0 kr.
Uppeldisnámskeið fyrir foreldra og færniþjálfunarnámskeið fyrir foreldra og börn:
Uppeldisnámskeið fyrir foreldra, 9.900 kr. fyrir eitt foreldri og 12.300 kr. fyrir báða foreldra.
Uppeldis- og foreldrafærninámskeið fyrir foreldra barna með ADHD, 11.100 kr. fyrir eitt foreldri og 14.900 kr. fyrir báða foreldra.
Snillingarnir – færniþjálfunarnámskeið fyrir 8–10 ára börn með ADHD, 8.500 kr.
Klókir krakkar – meðferðarnámskeið fyrir börn með kvíða og foreldra þeirra, 14.900 kr. fyrir barn og foreldri
Vinasmiðjan – færniþjálfunarnámskeið fyrir börn á einhverfurófi, 8.500 kr.

 

Gjaldskrá fyrir ósjúkratryggða

Komur
Fyrir komu á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, 9.300 kr.
Fyrir komu á heilsugæslustöð vegna mæðra- og ungbarnaverndar, 9.300 kr.
Fyrir komu á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma,
þ.e. milli kl. 16:00 og 8:00 og á laugardögum og helgidögum, 13.800 kr.

Vitjanir
Fyrir vitjun læknis á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, 19.900 kr.
Fyrir vitjun læknis á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma, 24.700 kr.
Fyrir vitjun annarra en lækna á heilsugæslustöð, 10.100 kr.

Önnur þjónusta
Auk komugjalda skulu ósjúkratryggðir greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:
Þungunarpróf 790 kr.
Streptokokkarannsóknir 920 kr.
CRP (C-reaktíft prótein) 1.100 kr.
HbA 1c (glýkosýlerað hemóglóbín) 2.100 kr.
Lyfjaleit í þvagi 2.700 kr.
Lykkja (t) 7.700 kr.
Hormónalykkja sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega
Berklapróf – Mantoux (Tuberkulin) sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega

Læknisvottorð

Vottorð vegna fjárhagslegrar aðstoðar við fötluð og sjúk börn, 0 kr.
Vottorð vegna endurhæfingarlífeyris, 0 kr.
Örorkuvottorð vegna lífeyristrygginga, 0 kr.
Örorkuvottorð vegna slysatrygginga, 0 kr.
Vottorð um fjarvistir nemenda úr skólum, 560 kr.
Framhaldsvottorð vegna slysatrygginga, 570 kr.
Áverkavottorð vegna slysatrygginga, 1.200 kr.
Læknisvottorð vegna beiðni um þjálfun, 1.200 kr.
Læknisvottorð vegna öflunar hjálpartækja, 1.200 kr.
Læknisvottorð vegna lengingar fæðingarorlofs, 1.200 kr.
Læknisvottorð vegna hreyfihömlunar (uppbót v. reksturs bifreiðar), 1.200 kr.
Læknisvottorð vegna heimahjúkrunar, 1.200 kr.
Læknisvottorð vegna vistunar sjúklings erlendis, 1.200 kr.
Læknisvottorð vegna umsóknar um lyfjaskírteini, 1.200 kr.
Vottorð vegna sjúkranudds, 1.200 kr.
Læknisvottorð vegna sjúkradagpeninga, 1.200 kr.
Læknisvottorð vegna ferðakostnaðar innanlands, 1.200 kr.
Læknisvottorð vegna umsóknar um styrk og uppbót til kaupa á bifreið fyrir fatlaða, 1.200 kr.
Vottorð vegna bóta úr slysa- og sjúkrasjóðum stéttarfélaga, án greinargerðar, 1.200 kr.
Vottorð um fjarvistir til atvinnurekenda, 1.800 kr.
Vottorð um heilsufar nemenda til skóla, leikskóla og sumarbúða, 1.800 kr.
Vottorð um ónæmisaðgerðir og alþjóðaónæmisskírteini, 1.800 kr.
Vottorð um undanþágu til bílbeltanotkunar, 1.800 kr.
Vottorð vegna dagmóðurstarfa, 1.800 kr.
Vottorð vegna endurgreiðslu ferðakostnaðar, s.s. ferðarofs og til skattayfirvalda, 1.800 kr.
Vottorð vegna veitingar ökuleyfis, 1.800 kr.
Vottorð vegna fóstureyðinga og ófrjósemisaðgerða, skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 4.200 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð vegna umsókna um örorkubætur til lífeyrissjóða skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 4.200 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð um heilsufar eða vinnufærni vegna umhverfis eða atvinnu, þ.m.t. vegna atvinnuréttinda, 5.000 kr.
Vottorð vegna byssuleyfis, 5.000 kr.
Vottorð vegna skóla erlendis, 5.000 kr.
Vottorð til lögmanna og tryggingarfélaga vegna sjúkdóma eða slysa skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 4.200 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð til lögreglu og sýslumanna vegna dvalar- og/eða atvinnuleyfa hér á landi og dvalar eða starfa erlendis, skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 4.200 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Vottorð vegna ættleiðinga, skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 4.200 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.