Heilsufarsskoðun hjá hjúkrunarfræðingi og ráðgjöf

Hjúkrunarfræðingur tekur stutta heilsufarssögu og framkvæmir mælingar á eftirfarandi heilsufarsþáttum með sérstakri áherslu á hjarta- og æðasjúkdóma:
  • Blóðþrýstingur og púls
  • Heildarkólesteról
  • Blóðsykur
  • Hæð og þyngd og reiknaður út líkamsþyngdarstuðull
  • Ummálsmæling
  • Ráðgjöf hjúkrunarfræðings

Í viðtali eftir mælingarnar er komið inn á almenna líðan og heilsufar, atvinnu- og ættartengda áhættuþætti, hreyfingu, mataræði, hvíld og reykingar. Ef niðurstöður rannsókna gefa til kynna að nánari úrvinnslu sé þörf eru veittar viðeigandi ráðleggingar þar að lútandi.

Tímalengd: 15-20 mínútur.