Fara á efnissvæði

Stjórnandi

Aldís Arna Tryggvadóttir

PCC vottaður markþjálfi, streituráðgjafi, samskiptaráðgjafi og viðskiptafræðingur

Við viljum koma á móts við þarfir okkar viðskiptavina og sérsníðum því fyrirlestra og tímasetningar í samræmi við þarfir hvers og eins.

Senda fyrirspurn eða bóka fræðslu

Orku-, vellíðunar- og streitustjórnun

Sjálfstyrkingarnámskeið þar sem þátttakendum eru kenndar aðferðir til að ná tökum á streitu og vanlíðan hvers konar með fræðslu og einstaklingsbundinni streituvarnaráætlun til frambúðar.

Streitutengdir sjúkdómar eru algengir í nútímasamfélagi og geta verið mjög alvarlegir ef ekki er tekið í taumana í tæka tíð. Streita getur haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd, samskipti, heilsu og lífsgæði einstaklinga en með fræðslu til forvarna er hægt að minnka og jafnvel koma í veg fyrir neikvæð áhrif af streitu. 

Markmið námskeiðsins er að þátttakendur átti sig á því hvað veldur þeim streitu, hvernig þeir bregðast við (streitueinkenni og álagsviðbrögð) og hvernig þeir geti minnkað líkurnar á að streitan nái yfirhöndinni með einstaklingsbundinni streituvarnaráætlun til frambúðar.

Um er að ræða 5-10 skipta námskeið og eru efnistök námskeiðsins eftirfarandi:

 • Almennt um streitu, orsakir og áhrif á líkamlega, andlega og félagslega heilsu. Hvernig má þekkja einkennin og vera vakandi fyrir viðvörunarbjöllunum?
 • Mismunandi form streitu: Jákvæð streita, viðvarandi streita, kulnun (e. Burnout) og sjúkleg streita/örmögnun (e. Exhaustion Disorder).
 • Ábyrgð á eigin heilsu og líðan. Hlutverk og skyldur ,,Orkumálaráðherra“. Hvernig má fækka streituvöldum og fjölga orkugjöfum?
 • Forsendur árangursríkrar streitustjórnunar til frambúðar. ,,S-in 5“. Sýnt fram á mikilvægi stjórnar á eigin heilsu, sjálfsþekkingar, sýnar, skipulags og sjálfsaga.
 • Samskipti og streita. Áhrif samskipta á orkustig og líðan. Að greina á milli orkugefandi og orkuminnkandi samskipta. Fjallað um árangursrík og streituminnkandi samskipti.
 • Streitukortið. Innri stefnumótunarvinna – punktstaða A. Sjálfsþekking: Kortlagning á helstu streituvöldum, ríkjandi streitustigi og hefðbundnum viðbrögðum við álagi, áreiti og streitu (fyrsta mat).
 • Streitukortið – Valdefling: Árangursrík streituráð og einstaklingsbundnar streituvarnir (endurskoðað mat).

Fjallað um haldbærustu streituráðin:

 • H-in 5: Hugarfar, hvíld, hamingjustundir, hófleg hreyfing og heilbrigði.
 • Framtíðarsýn um jafnvægi milli vinnu og einkalífs – Óskastaða B: Jafnvægi í leik og starfi. Að skapa líf sem ekki þarf frí frá.
 • Markmiðasetning um árangursríka streitustjórnun með aðferðafræði markþjálfunar að leiðarljósi.
 • Að rækta garðinn sinn áfram veginn. Samantekt, spurningar og umræður.

Jafnvægi í lífi, leik og starfi er lykillinn að vellíðan og velgengni einstaklinga.

Tímalengd

30 -120 mín. (30, 45, 60, 90, 120 mín). 

Vinnustofa 1/2 eða 1 dagur.

Athugið: er einnig í boði sem fjarfyrirlestur í gegnum MS Teams.

Stéttarfélög veita gjarnan styrki til námskeiða og fyrirbyggjandi aðgerða er snerta heilsu- og öryggi sinna félagsmanna, sem dæmi sjálfstyrkingarnámskeið og stjórnendaþjálfun/starfstengda markþjálfun. Hafðu samband við þitt stéttarfélag til þess að kanna þinn rétt.