Fara á efnissvæði
Vinnduvernd

Vinnuvernd & áhættumat

Heilsuvernd er viðurkenndur heildstæður þjónustuaðili á sviði heilsu- og vinnuverndar hjá Vinnueftirlitinu. 

Hafa samband

Hafðu samband ef þú ert með fyrirspurn eða óskar eftir að bóka þjónustuna

Vinnuvernd & öryggi vinnustaða

Við stuðlum að auknu heilbrigði einstaklinga, gæðum og öryggi vinnustaða með því að koma á skipulögðu innra vinnuverndarstarfi hjá viðskiptavinum og efla þekkingu og nýja hugsun hjá stjórnendum og starfsmönnum um heilsu- og vinnuverndarmál. 

Markmið öryggis- og vinnuverndarstarfs er að sérhverjum starfsmanni líði vel í vinnunni og að hver og einn fari ávallt heill heim frá vinnu. 

Tilgangur

Hver er tilgangurinn með skipulögðu öryggis- og vinnuverndarstarfi?

 • Góð stjórnun öryggismála felur í sér skipulagða nálgun í daglegri vinnu – framleiðni eykst í kjölfarið 
 • Uppfylla lög, reglur og kröfur 
 • Hættur við vinnuna og örugg vinnubrögð eru skilgreind 
 • Úrbætur eru greindar og settar í ferli 
 • Uppfylltar eru siðferðislegar og samfélagslegar skyldur sem snúa að því að hlúa að starfsmönnunum 
 • Starfsmenn geta sjálfir haft áhrif á eigið öryggi og eignast hlut í skipulagningu 
 • Ánægður og öruggur starfsmaður er góður starfsmaður 

 

Heildarlausnir á sviði heilsu- & vinnuverndar

Heilsuvernd og EFLA Verkfræðistofa eru í öflugu samstarfi hvað alla þætti heilsu- og vinnuverndar snertir og getum við tryggt heildarlausnir á þessu sviði fyrir þau fyrirtæki sem eftir því leita. 

Það sem skilgreinir fyrirtæki með öflugt innra starf: 

 • Skrifleg áætlun um öryggi og heilbrigði/áhættumat er til staðar og unnið kerfisbundið samkvæmt henni 
 • Öryggisnefnd, öryggisvörður og öryggistrúnaðarmaður eru til staðar 
 • Vinnuslys, óhöpp og hættutilvik eru skráð, greind og nýtt í forvarnaskyni 
 • Starfsmenn fá viðeigandi þjálfun og leiðbeiningar, skráning þjálfunar er til staðar 
 • Fyrirliggjandi eru leiðbeiningar og verklagsreglur um notkun varasamra efna og tækja 
 • Reglubundið eftirlit er með vélum og tækjum 
 • Reglulegar skoðunarferðir um fyrirtækið og öryggisþættir rýndir 
 • Tillit er tekið til vinnuumhverfissjónarmiða við hönnun og skipulagningu 
 • Utanaðkomandi aðilar eru upplýstir um kröfur fyrirtækisins m.t.t. vinnuaðstæðna og heilsuverndar 
 • Fulltrúi yfirstjórnenda er með í öryggisnefndinni 
 • Fyrirtækið aflar utanaðkomandi aðstoðar í vinnuverndarstarfinu eftir þörfum 
 • Fyrirtækið hefur skýra vinnuumhverfisstefnu