FJARVERUSKRÁNINGAR

Frá árinu 1987 hefur Heilsuvernd rekið símaþjónustuver þar sem hjúkrunarfræðingar hafa umsjón með skráningu veikindafjarvista og veita starfsmönnum fyrirtækja ráðgjöf í veikindum.

Markmið þjónustunnar er að efla heilbrigði og vellíðan starfsmanna og veita fyrirtækjum yfirsýn yfir veikindamynstur vinnustaðarins þannig að hugsanlega megi bregðast við heilsuspillandi aðstæðum.

Fjarvistaskráningin kemur í stað hefðbundinna læknisvottorða og hefðbundins trúnaðarlæknakerfis en starfsmenn leita almennt áfram til síns heimilislæknis til meðhöndlunar.

Starfsmenn hafa ávallt aðgengi að heilbrigðisstarfsfólki Heilsuverndar til ráðgjafar á símatíma jafnvel þó ekki sé um veikindafjarvist að ræða.

Opnunartími heilbrigðisráðgjafar hjúkrunarfræðinga og skráning vegna veikindafjarvista er alla virka daga frá kl. 8:30 til 15:30 í síma 510-6500.

Starfsstöðvar eru í Reykjavík og á Akureyri.

ÞJÓNUSTUÞÆTTIR

 • Fjarveruskráning: símatími hjúkrunarfræðinga kl. 8:30-15:30 alla virka daga.
 • Utan almenns opnunartíma getur vaktavinnufólk tilkynnt veikindi allan sólarhringinn gegnum talhólf.
 • Skráning fjarvistar fullfrágengin eftir símtal hjúkrunarfræðings til starfsmanns næsta virka dag.
 • Ráðgjöf til starfsfólks í veikindum.
 • Ráðgjöf til starfsfólks um heilbrigðismál og heilsuvernd til starfsmanns og fjölskyldu hans vegna hvers kyns heilsutengdra fyrirspurna.
 • Aðgengi starfsmanna að hjúkrunarfræðingi í læknamóttöku.
 • Aðgengi að trúnaðarlækni í málum starfsmanna gerist þess þörf.
 • Heilsupistlar sendir út reglubundið til fyrirtækis / starfsmanna með hvatningu og fræðslu um ýmis mál tengd heilsuvernd, vinnuvernd og öryggi.
 • Yfirlit / vottorð staðfestra fjarvista starfsmanna – yfirlitsskýrslur sendar í tengslum við launatímabil og/eða eftir þörfum, höfð til hliðsjónar við greiðslu veikindadaga.
 • Greining og mat á fjarvistum starfsmanna fyrirtækja. Ítarlegar skýrslur með tölulegum upplýsingum unnar úr gagnagrunni Heilsuverndar.
 • Reglubundnir fundir með stjórnendum.

Viltu fá nánari upplýsingar um þjónustuna?

Sendu okkur línu og við verðum í sambandi.